Initiatief van TLN

De campagne ‘Het lukt alleen met logistiek’ is een initiatief van Transport en Logistiek Nederland (TLN).

Transport en Logistiek Nederland werkt aan een gunstig ondernemersklimaat in Nederland en Europa. Wij ondersteunen en verbinden ondernemers in de transport- en logistieksector. TLN is een vereniging met 5.000 leden.

TLN vertegenwoordigt haar leden op lokaal, regionaal, nationaal en Europees niveau. De logistieke sector is één van de topsectoren waarin Nederland uitblinkt, ook wereldwijd. Onze logistieke sector draagt bij aan het versterken van de internationale concurrentiepositie van Nederland. Nu en in de toekomst.  Voor meer informatie over TLN, onze werkzaamheden en wat we onze leden bieden, kun je terecht op www.tln.nl.